Contacta amb nosaltres:

(En castellano más abajo)

Duració del curs: del 15/03/2021 al 26/03/2021
Hores lectives: 6h
Amb el suport de la European Network on Statelessness

A nivell global ens trobem davant el desplaçament forçat de més de 79,5 milions de persones segons l’ACNUR, el major èxode des de la segona guerra mundial. Però també ens trobem davant d’una realitat menys visible: els 10 milions de persones al món que no pertanyen a cap lloc, per la qual cosa sovint no se’ls permet anar a l’escola, al metge, obtenir una feina o fins i tot casar-se. Estem parlant de les persones apàtrides.

La situació de totes aquestes persones que s’han vist abocades a un desplaçament forçat és la conseqüència de desigualtats estructurals, discriminacions, guerres, greus vulneracions de drets humans sovint provocades per aquestes mateixes desigualtats. En aquest sentit, l’interès estratègic és revertir aquestes causes que segueixen provocant el desplaçament forçat. Però per això, és necessari que la societat global sigui conscient de la necessitat de defensar encara amb més força el dret al desenvolupament, a la pau i al ple reconeixement i garantia dels drets humans; així com de la seva responsabilitat envers aquestes causes quan dona suport a governs que promouen polítiques de cooperació amb agendes ocultes, negocien amb governs no democràtics o simplement per la seva inacció davant flagrants vulneracions de drets humans. En aquest curs es comptarà amb testimonis de persones apàtrides, que mostraran en primera persona el vincle entre el context amb seus països d’origen i la nostra realitat més propera i amb la col·laboració d’experts europeus de la European Network on Stateleness.

Objectius:
-Transmetre una imatge global del problema de l’apatrídia.
-Explicar els motius per els quals aquestes persones que s’han vist abocades a un desplaçament forçat.
-Mostrar en primera persona a traves de testimonis de persones apàtrides el vincle entre el context als seus països d’origen i la nostra realitat més propera.
-Oferir eines per a la prevenció i la protecció de les persones apàtrides i escoltar la veu experta de la European Network on Stateleness de la qual en som membres, per tal de d’analitzar el desafiament europeu i mundial que suposa el tractament del problema de l’apatrídia.
-Analitzar la legislació actual en relació a aquest tema i alguns casos d’apatrídia rellevants.

Públic destinatari:
-Professionals dels serveis socials
-Advocats
-Professionals dels serveis públics d’atenció a persones en situació de vulnerabilitat
-Professionals de les organitzacions del sector de la migració
-Activistes de drets humans
-Conjunt de la ciutadania compromesa i preocupada pel respecte i garantia dels drets humans

Idioma en què s’imparteix: català i castellà (formació bilingüe)

Número de places: 30
Preu: 60€ preu general, 45€ preu reduït (estudiants i persones aturades). Gratuït per a socis de la CCAR.

Continguts:

Mòdul I: La nacionalitat com a dret humà i el problema de l’apatrídia
Mòdul II: Marc normatius per a la determinació de la condició d’apàtrida
Mòdul III: La apatrídia i la migració forçada a Europa
Seminari web a càrrec de: Amina Hussein, Periodista kurda, traductora i apàtrida durant 23 anys

 

Per a més informació: cursos@ccar-cear.org

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ:

Tancades

Duración del curso: del 15/03/2021 al 26/03/2021
Horas lectivas: 6h
Con el soporte de European Network on Statelessness

A nivel global nos encontramos ante el desplazamiento forzado de más de 79,5 millones de personas según ACNUR, el mayor éxodo desde la segunda guerra mundial. Pero también nos encontramos ante una realidad menos visible: los 10 millones de personas en el mundo que no pertenecen a ningún sitio, por lo que a menudo no se les permite ir a la escuela, al médico, obtener un trabajo o incluso casarse. Estamos hablando de las personas apátridas.

La situación de todas estas personas que se han visto obligadas a un desplazamiento forzado es la consecuencia de desigualdades estructurales, discriminaciones, guerras y graves vulneraciones de derechos humanos a menudo provocadas por estas mismas desigualdades. En este sentido el interés estratégico es revertir estas causas que siguen provocando el desplazamiento forzado. Pero para ello, es necesario que la sociedad sea consciente a nivel global de la necesidad de defender aún con más fuerza el derecho al desarrollo, la paz y el pleno reconocimiento y garantía de los derechos humanos, así como de su responsabilidad para con estas causas cuando apoya gobiernos que promueven políticas de cooperación con agendas ocultas, negocian con gobiernos no democráticos o simplemente por su inacción ante flagrantes vulneraciones de derechos humanos. En este curso se contará con testimonios de personas apátridas, que mostrarán en primera persona el vínculo entre el contexto con sus países de origen y nuestra realidad más cercana y con la colaboración de expertos europeos de la European Network on Stateleness y del ACNUR.

Objetivos:

-Transmitir una imagen global del problema de la apatridia.

-Explicar los motivos por los que estas personas se han visto obligadas a un desplazamiento forzado.

-Mostrar en primera persona a través de testimonios de personas apátridas el vínculo entre el contexto en sus países de origen y nuestra realidad.

-Ofrecer herramientas para la prevención y la protección de las personas apátridas y escuchar la voz experta de la European Network on Stateleness de la que somos miembros, a fin de analizar el desafío europeo y mundial que supone el tratamiento del problema de la apatridia.

-Analizar la legislación actual en relación a este tema y algunos casos de apatridia relevantes.

Público destinatario:

-Profesionales de los servicios sociales

-Abogados

-Profesionales de los servicios públicos de atención a personas en situación de vulnerabilidad

-Profesionales de las organizaciones del sector de la migración

-Activista de derechos humanos

-Conjunto de la ciudadanía comprometida y preocupada por el respeto y garantía de los derechos humanos

Idioma en que se imparte: catalán y castellano

Número de plazas: 30

Precio: 60 € precio general, 45 € precio reducido (estudiantes y personas paradas). Gratuito para socios de la CCAR.

Contenidos:

Módulo I: La nacionalidad como derecho humano y el problema de la apatridia

Módulo II: Marco normativos para la determinación de la condición de apátrida

Módulo III: La apatridia y la migración forzada en Europa

Seminario web a cargo de: Amina Hussein, Periodista kurda, traductora y apátrida durante 23 años

Para más información: cursos@ccar-cear.org

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Cerradas

 

Course Curriculum

No curriculum found !

Course Reviews

N.A

ratings
 • 5 stars0
 • 4 stars0
 • 3 stars0
 • 2 stars0
 • 1 stars0

No Reviews found for this course.

3a Edició CURS ONLINE: ENCARAR L’APATRÍDIA: INTRODUCCIÓ A LA SITUACIÓ DE LES PERSONES SENSE NACIONALITAT PRIVATE COURSE Preu subvencionat - Preu normal
 • PRIVATE
 • 12 Dies
 • 30 PLACES
30 STUDENTS ENROLLED

  INSCRIU-TE

  SOBRE NOSALTRES

  La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

  Col·laboradors

  © CCAR. All rights reserved.