Contacta amb nosaltres:
En castellano más abajo

Dates del curs online: Del 27 de novembre de 2017 al 26 de gener de 2018
Hores lectives: 30h lectives

El desplaçament forçat no és un fet puntual de l’actualitat, sinó que és una història que es repeteix. La principal causa dels desplaçaments forçats al món és la vulneració dels drets humans. Per això, la protecció internacional, l’asil, sovint esdevé l’única opció per a milions de persones que es veuen abocades a fugir de casa seva. És necessari, per tant, entendre la multiplicitat de causes que forcen a milions de persones a abandonar el seu país a la recerca de protecció així com la institució de l’asil a casa nostra per tal d’esdevenir una societat inclusiva i respectuosa de la dignitat de les persones.

A través d’aquest curs online volem:
– transmetre una imatge global dels desplaçaments forçats
– explicar en què consisteix la protecció internacional
– com ha evolucionat la protecció internacional, especialment en el marc de la Unió Europea i de l’Estat espanyol
– donar a conèixer altres tipus de persecució més invisibilitzades
– oferir eines per a detectar potencials sol·licitants d’asil
– donar a conèixer quins són els principals aspectes en l’acollida de persones refugiades

Públic destinatari:
– personal tècnic i polític de les administracions publiques
– treballadors/es i educadors/es socials
– personal d’entitats de cooperació, asil, immigració o drets humans
– activistes de drets humans
– cossos de seguretat (policia local i mossos d’esquadra)
– conjunt de la ciutadania compromesa i preocupada pel respecte i garantia dels drets humans.

Preu: 150€. Preu reduït: 130€ per a persones aturades i estudiants
Idioma amb què s’imparteix: Castellà i català

Numero de places: 45

Continguts:

> Introducció: Apropa’t a la realitat del desplaçament forçat al món: Tendències i xifres
> MODUL I  –  El desplaçament forçat en el marc dels drets humans: a nivell mundial, europeu i estatal
> MÒDUL II. Com detectar casos de protecció internacional? Visibilitzem els motius de persecució
> MODUL III – El sistema d’acollida de persones refugiades i la coordinació de serveis i agents per garantir una acollida integral

 Programa complet aquí

VERSIÓN EN CASTELLANO

Fechas del curso online: Del 27 de noviembre de 2017 al 26 de enero de 2018
Horas lectivas: 30h lectivas

El desplazamiento forzado no es un hecho puntual de la actualidad, sino que es una historia que se repite. La principal causa de los desplazamientos forzados en el mundo es la vulneración de los derechos humanos. Por eso, la protección internacional, el asilo, a menudo se convierte en la única opción para millones de personas que se ven abocadas a huir de su casa. Es necesario, por tanto, entender la multiplicidad de causas que fuerzan a millones de personas a abandonar su país en búsqueda de protección así como la institución del asilo en nuestro país para convertirnos en una sociedad inclusiva y respetuosa de la dignidad de las personas.

A través de este curso online queremos:

 • Transmitir una imagen global de los desplazamientos forzados
 • Explicar en qué consiste la protección internacional
 • Cómo ha evolucionado la protección internacional, especialmente en el marco de la Unión Europea y en España
 • Dar a conocer otros tipos de persecución más invisibilizados
 • Ofrecer herramientas para detectar potenciales solicitantes de asilo
 • Dar a conocer cuáles son los principales aspectos en la acogida de personas refugiadas

Público destinatario:
– personal técnico y político de las administraciones públicas
– trabajadores/as y educadores/as sociales
– personal de entidades de cooperación, asilo, inmigración o derechos humanos
– activistas de derechos humanos
– cuerpos de seguridad (policía local y guardia civil)
– conjunto de la ciudadanía comprometida y preocupada por el respeto y garantía de los derechos humanos.

Precio: 150€. Precio reducido: 130€ para personas en paro y estudiantes

Idioma en el que se imparte: castellano y catalán

Número de plazas: 45

Contenido:

> Introducción: Acércate a la realidad del desplazamiento forzado en el mundo: tendencias y cifras
> MÓDULO I  –  El desplazamiento forzado en el marco de los derechos humanos: a nivel mundial, europeo y estatal
> MÓDULO II. ¿Cómo detectar casos de protección internacional? Visibilicemos los motivos de persecución
> MÓDULO III – El sistema de acogida de personas refugiadas y la coordinación de servicios y agentes para garantizar la acogida integral

Programa completo aquí

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

  Has realitzat algún altre curs amb CCAR? / ¿Has realizado algun otro curso con CCAR?

  Autorizo el tratamiento de mis datos personales y currículum vitae según lo especificado en este documento. VER DOCUMENTO

  Autorizo el envío de información sobre otras actividades formativas

  Autorizo el envío del newsletter de COMISSIÓ CATALANA D´AJUDA AL REFUGIAT

  Course Curriculum

  No curriculum found !
  CURS ONLINE: ASIL, IMMIGRACIÓ I DRETS HUMANS INSCRIU-TE! Preu subvencionat - Preu normal
  • 62 Days
  0 STUDENTS ENROLLED
   INSCRIU-TE

   SOBRE NOSALTRES

   La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

   Col·laboradors

   © CCAR. All rights reserved.